Przejdź do treści
Home » Tom VI, 2023

Tom VI, 2023

Przemysł między Wisłą a Pilicą w XIX i XX wieku – dzieje i dziedzictwo

DOI 10.58332/RSH2023

> pdf

 

Od redakcji / Editorial
– Marcin Kępa, Łukasz Zaborowski

 

Artykuły / Articles

Szydłowiec and Ćmielów private estates as examples of industrialization in the late 18th and in 19thcenturies
Dobra Szydłowiec i Ćmielów jako przykłady uprzemysłowienia w końcu XVIII i w XIX wieku
– Piotr Kardyś, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Skarżysku-Kamiennej
DOI 10.58332/RSH2023t6a1

Przemysł metalowy między Kamienną a Kamionką i autorzy jego XIX-wiecznego „sukcesu”. Casus Suchedniowa
Metal industry between Kamienna and Kamionka rivers and authors of its 19th century „success”. Case of Suchedniów
– Marcin Janakowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
DOI 10.58332/RSH2023t6a2

Radomskie kaflarnie w latach 1850-1939
Tile manufactories in Radom in the years 1850-1939
– Marta Wiktoria Trojanowska, Radomskie Towarzystwo Naukowe
DOI 10.58332/RSH2023t6a3

„Przybyli i zbudowali nam przemysł…” Inwestorzy i fachowcy – przypadek Skarżyska-Kamiennej do 1939 roku
“They came and built our industry…” Investors and experts – case of Skarżysko-Kamienna till 1939
– Marcin Medyński, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Skarżysku-Kamiennej
DOI 10.58332/RSH2023t6a4

 

Rozprawa / Dissertation

Wpływ władz samorządowych na industrializację Radomia w okresie II Rzeczypospolitej.
Studium historycznych czynników lokalizacji przemysłu

Impact of the municipalityauthority on the industrialization of Radom in the period of The Second Polish Republic.
A study on historical factors of industrial site selection

– Piotr A. Tusiński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
DOI 10.58332/RSH2023t6d1

 

Przyczynki / Communications

Rodowód radomskich schodów żeliwno-stalowych w tabliczkach producenckich
Origin of steel and cast iron stairs from Radom on the basis of the data from manufacturing labels
– Olga Stawczyk, Radomskie Towarzystwo Naukowe
DOI 10.58332/RSH2023t6c1

Przydrożne znamiona zakładów kamieniarskich regionu radomskiego od schyłku XIX do połowy XX wieku
Roadsidestone masons’ marks of the Radom region from the late 19th to the mid 20th century
– Paweł Puton, Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu, Radomskie Towarzystwo Naukowe
DOI 10.58332/RSH2023t6c2

Źródła do dziejów radomskiego przemysłu w XX wieku w zasobie Archiwum Państwowego w Radomiu
Primary sources in Radom National Archives for history of Radom industry in 20thcentury
– Krzysztof Głowacki, Archiwum Państwowe w Radomiu
DOI 10.58332/RSH2023t6c3

 

Inne materiały / Other materials

Wokół kultowych marek. Wyroby radomskiego przemysłu w zbiorach Muzeum Historii Najnowszej Radomia
Iconic brands. Radom industry products from Museum of Modern History of Radom collections
– Beata Wojciechowska, Muzeum Historii Najnowszej Radomia
DOI 10.58332/RSH2023t6o1

Zagłębie Staropolskie i depositorium ferri w naszych nazwiskach. Przyczynek i zachęta do nowego kierunku badań
Old-Polish Basin and depositorium ferri in our surnames. Contribution and encouragement to a new field of research
– Łukasz Zaborowski, Radomskie Towarzystwo Naukowe
DOI 10.58332/RSH2023t6o2

 

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka”,
nr projektu DNK/SN/550/344/2/022, kwota dofinansowania 24.800 zł., całkowita wartość projektu 27.800 zł.

Partnerem projektu jest Enea Wytwarzanie sp. z o.o.