Przejdź do treści

Radomskie Studia Humanistyczne

Radomskie Studia Humanistyczne to rocznik przeznaczony do publikacji prac naukowych z zakresu historii, archeologii, historii sztuki, literaturoznawstwa, dialektologii, etnografii, kulturoznawstwa i dziedzin pokrewnych. Założeniem jest skupienie tematyki wokół dziejów, dziedzictwa i współczesności Radomia wraz z szeroko pojętym regionem – historyczną Sandomierszczyzną w międzyrzeczu Wisły i Pilicy.

ISSN 2300-0597

Czasopismo

Tom bieżący

Tomy archiwalne

Regionalne inspiracje

Nie masz kraju jako Polska, nie masz ziemi jak Radomska – tak mawiali niegdyś jej obywatele. Radomskie to jedna z kolebek polskości. Tutejszy język dzięki Janowi Kochanowskiemu stał się korzeniem literackiej polszczyzny. Kolberg, ojciec polskiej etnografii, zwracał uwagę na wyjątkowość radomskiej muzyki ludowej. Dla Jacka Malczewskiego natchnieniem były radomskie krajobrazy, a także stroje, należące do najbardziej pierwotnych w Polsce.

Radomskie
Towarzystwo Naukowe

Radomskie Towarzystwo Naukowe za główny cel stawia sobie pobudzanie i prowadzenie badań naukowych regionu radomskiego oraz dokumentację i popularyzację ich wyników. Zabiegamy o wszechstronny rozwój ośrodka akademickiego, budujemy i integrujemy środowisko naukowe w Radomiu. Zabieramy głos w sprawach ważnych dla regionu, wspieramy wiedzą władze publiczne i ruchy społeczne.

Resursa Obywatelska w Radomiu

Resursa Obywatelska to najstarszy ośrodek kultury w mieście, o historii sięgającej połowy XIX wieku. Głównym celem naszej działalności jest upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym Radomia.

Radomskie Studia Humanistyczne
26-600 Radom, ul. Malczewskiego 16
rtn.radom@gmail.com

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka”,
nr projektu DNK/SN/550/344/2/022, kwota dofinansowania 24.800 zł., całkowita wartość projektu 27.800 zł.