Przejdź do treści
Home » Zagłębie Staropolskie i depositorium ferri w naszych nazwiskach. Przyczynek i zachęta do nowego kierunku badań

Zagłębie Staropolskie i depositorium ferri
w naszych nazwiskach. Przyczynek i zachęta
do nowego kierunku badań

Old-Polish Basin and depositorium ferri in our surnames. Contribution and encouragement to a new field of research

Łukasz Zaborowski
Radomskie Towarzystwo Naukowe

ORCID 0000-0003-4869-8455
lukasz.zaborowski@sobieski.org.pl

Tom VI, 2023, s. 169−173
DOI 10.58332/RSH2023t6o2

> pdf

 

W XVI w. Szydłowiec, posiadając przywilej na handel żelazem z województwa sandomierskiego, stanowił miejsce zamieszkania przedsiębiorców górniczych. Ślad tego odnajdujemy w nazwiskach współcześnie używanych w mieście i regionie.

Radom, Szydłowiec, Garb Gielniowski, Zagłębie Staropolskie, gwarkowie, nazwy osobowe

 

In 16th c. Szydłowiec – possessing iron trading privilege in Sandomierz Voivodeship – was a town inhabited by mining enterpreneurs.  Surnames, temporarily used in the region, are kind of evidence of the historical fact.

Radom, Szydłowiec, Gielniów Hillock, Old-Polish Basin, mining enterpreneurs, anthroponyms