Przejdź do treści
Home » Wokół kultowych marek. Wyroby radomskiego przemysłu w zbiorach Muzeum Historii Najnowszej Radomia

Wokół kultowych marek.
Wyroby radomskiego przemysłu w zbiorach
Muzeum Historii Najnowszej Radomia

Iconic brands. Radom industry products from Museum of Modern History of Radom collections

Beata Wojciechowska
Muzeum Historii Najnowszej Radomia,
Oddział Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu

b.wojciechowska@resursa.radom.pl

Tom VI, 2023, s. 161-168
DOI 10.58332/RSH2023t6o1

> pdf

 

Muzeum Historii Najnowszej Radomia w Radomiu rozpoczęło swoją działalność w 2021 r. Do końca 2022 r. zgromadziło w zbiorach około 2 000 muzealiów i 800 obiektów wpisanych na Inwentarz Pomocniczy. Celem instytucji jest gromadzenie artefaktów związanych ze spuścizną około 120 fabryk i zakładów przemysłowych, które istniały w Radomiu w latach 1918-2000. Pierwotny trzon kolekcji stanowią przedmioty wchodzące w skład ekspozycji stałej zatytułowanej „Przemysł siła miasta. Radom w latach 1918-1989”. Prezentowane są na niej przedmioty powstałe m.in. w Zakładach Wyrobów Fajansowych A. Rottenerga („Radimp”), Fabryce Płytek Ceramicznych „Marywil”, Odlewni „Glinice”, Zakładów Metalowych „Łucznik”, Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej, „Radoskórze” i innych. Muzeum gromadzi również artefakty związane z tradycją rzemieślniczo-kupiecką Radomia oraz przedmioty codziennego użytku wyprodukowane w zakładach zlokalizowanych w całej Polsce i poza jej granicami. Kolekcję uzupełniają archiwalia: dokumenty, metki, ulotki i foldery reklamowe, katalogi handlowe, szyldy itp.

 

Museum of Modern History of Radom was open in 2021. To the end of 2022 ca. 2000 items were collected, plus 800 in so-called Additional Inventory. A goal of the institution is collecting of exhibits – heritage of ca. 120 factories and manufactories operating in Radom from 1918 to 2000. Core of the collection are items from a permanent exhibition „The Industrial Power of the Town. Radom in the years 1918-1989”. All the exhibits being presented, were made in Rotenberg Faience Manufactory („Radimp”), Tile Manufactory („Marywil”), „Glinice” Foundry, „Łucznik” Metal Works, Radom Telecommunication Equipment Company, „Radoskór” (Leather Works) and many other businesses. The Museum also collects artifacts reminding local trade and craftmanship,as well as everyday objects, made in factories and manufactories in the whole Poland and abroad. A supplement of the collection are: documents, price tags, advertising fliers, shop-signs, catalogues etc.