Przejdź do treści
Home » Radomskie kaflarnie w latach 1850-1939

Radomskie kaflarnie w latach 1850-1939

Tile manufactories in Radom in the years 1850-1939

Marta Wiktoria Trojanowska
Radomskie Towarzystwo Naukowe

trojanowska1@onet.pl

Tom VI, 2023, s. 41−58
DOI 10.58332/RSH2023t6a3

> pdf

 

Przedmiotem artykułu są kaflarnie działające na terenie Radomia od połowy XIX w. do wybuchu II wojny światowej. Opierając się na materiałach archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Państwowym w Radomiu, prasie radomskiej oraz własnych poszukiwaniach ocalałych artefaktów dokonano próby odtworzenia ich historii, przedstawienia kolejnych właścicieli fabryk oraz samych wyrobów ceramicznych. Szczególny nacisk położono na sygnatury, którymi oznaczane były wyroby, zaprezentowane także w materiale ilustracyjnym.

ceramika, kafle piecowe, kaflarnie, zduństwo, Radom

 

Core element of the paper is a history of tile factories, operating in Radom from the mid nineteenth century to the beginning of WWII. Based on historical sources kept in Radom Archives, local press and author’s research on preserved artifacts, the article is an attempt to follow through their history. It presents products and the factories’ owners one by one. Particular emphasis was placed on marks on the ceramics – they are presented in visuals.

ceramics, stove tiles, tile factories, tile-stove setting, Radom