Przejdź do treści
Home » Rodowód radomskich schodów żeliwno-stalowych w tabliczkach producenckich

Rodowód radomskich
schodów żeliwno-stalowych
w tabliczkach producenckich

Origin of steel and cast iron stairs from Radom on the basis of the data from manufacturing labels

Olga Stawczyk
Radomskie Towarzystwo Naukowe

o.stawczyk@o2.pl

Tom VI, 2023, s. 121−127
DOI 10.58332/RSH2023t6c1

> pdf

 

Problematyka detalu i elementów żeliwnych w architekturze i jej wyposażeniu stosunkowo od niedawna jest przedmiotem zainteresowań badaczy. Schody żeliwne i żeliwno-stalowe nie doczekały się kompleksowych opracowań, a Radom, z odnotowanym zasobem przeszło 200 takich konstrukcji, jest pod tym względem nie tylko najlepiej rozpoznanym ośrodkiem w kraju, lecz prawdopodobnie także – najbogatszym. Przedmiotem niniejszego komunikatu są tabliczki producenckie dostarczające informacji o firmach radomskich (cztery rodzinne odlewnie) oraz zamiejscowych (cztery zakłady).

Radom, schody żeliwno-stalowe, XIX/XX w., przemysł, odlewnie, Bolesta, Osiński, Kindt, Dorożyński

  

The issues of the details and cast iron parts in architecture has been a subject of research for relatively short period of time. Steel and iron cast stairs haven’t seen any comprehensive studies yet, and Radom, the most extensively researched place in Poland in that respect, with over 200 structures recorded, probably has the richest collection. The issues of the paper are manufacturer labels, bringing data from Radom industrial units (4 family businesses) and from other towns (4 units).

Radom, steel-cast iron stairs, 19th/20th c., industry, foundries, Bolesta, Osiński, Kindt, Dorożyński