Przejdź do treści
Home » „Przybyli i zbudowali nam przemysł…” Inwestorzy i fachowcy – przypadek Skarżyska-Kamiennej do 1939 roku

„Przybyli i zbudowali nam przemysł…” Inwestorzy i fachowcy
– przypadek Skarżyska-Kamiennej do 1939 roku

„They came and built our industry…” Investors and experts – case of Skarżysko-Kamienna till 1939

Marcin Medyński
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Skarżysku-Kamiennej

medyn9@wp.pl

Tom VI, 2023, s. 59−70
DOI 10.58332/RSH2023t6a4

> pdf

 

W artykule omówiono – na wybranych przykładach – napływ inwestorów i kadry technicznej do Kamiennej (Skarżyska-Kamiennej) w latach 1885–1939. Wieś, a od 1923 r. miasto, przeżywało wówczas boom inwestycyjny w związku z przeprowadzeniem przez te tereny Drogi Żelaznej Iwangrodzko-Dąbrowskiej i usytuowanie stacji węzłowej. Przed I wojną światową powstało wiele dużych i mniejszych zakładów prywatnych, przede wszystkim z branży metalurgicznej, które z kolei przyciągały dobrze wykształconych fachowców. Natomiast pierwsze lata II Rzeczypospolitej to rozkwit prywatnej spółki „Ekonomja”, ale przede wszystkim okres budowy i pozyskiwania kadr dla największej na tym terenie inwestycji państwowej, czyli zakładów zbrojeniowych: Fabryki Amunicji oraz Wojskowej Wytwórni Rakiet (później pod nazwami: Państwowa Fabryka Amunicji i Wytwórnia Węgla Aktywnego). Inwestorzy i fachowcy pracujący w tych zakładach zdobywali wiedzę, doświadczenie i kapitały w całej Europie, ale także w Azji i Ameryce Północnej.

Skarżysko-Kamienna, przemysł, inwestycje, kadra techniczna

 

In the paper an influx of investors and technical resources to Kamienna (Skarżysko-Kamienna) in the years 1885-1939 is under discussion. Thanks to the construction of Iwangród-Dąbrowarailway, a village, and then (from 1923) town was booming at that time. Skarżysko became an important railway junction. Before WWI many big or small businesses in metal industry were operating, attracting well educated specialists. First years of the II Republic of Poland brought success of „Ekonomja” company, but more important was establishing of Ammunition Factory and Military Missile Factory (later National Ammunition Factory and Activated Carbon Manufactory), and subsequently recruiting to them. Investors and specialists working in those factories wereraising money, acquiring their knowledge and experience in the whole Europe, but also in Asia and North America.

Skarżysko-Kamienna, industry, investments, technical resources