Przejdź do treści
Home » Szydłowiec and Ćmielów private estates as examples of industrialization in the late 18th and in 19th centuries

Szydłowiec and Ćmielów private estates
as examples of industrialization
in the late 18th and in 19th centuries

Dobra Szydłowiec i Ćmielów jako przykłady uprzemysłowienia w końcu XVIII i w XIX wieku

Piotr Kardyś
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Skarżysku-Kamiennej

ORCID 0000-0003-2939-1466
kardys.p@wp.pl

Tom VI, 2023, s. 11−21
DOI 10.58332/RSH2023t6a1

> pdf

 

Szydłowiec and Ćmielów are currently seen as tiny towns, however, still recognised as parts of the broadly understood region between the Vistula and Pilica rivers. Back in the 18th and 19th centuries, they served more important purposes than small towns usually did. It appears that the Szydłowiec estate of the Radziwiłł family and the Ćmielów estate of the Małachowski family constitute some interesting examples of industrialisation efforts undertaken in the late 18th and in 19th centuries, which were not limited to private estates.

Szydłowiec, Ćmielów, industrialisation, the 18 and 19th centuries

 

Szydłowiec i Ćmielów, obecnie kojarzone jako niewielkie miasta, są wciąż powszechnie rozpoznawalne w szeroko rozumianym regionie między Wisłą a Pilicą. W wieku XVIII, ale też i w XIX stuleciu pełniły one ważniejsze funkcje niż typowe dla małych miasteczek. Dobra szydłowieckie Radziwiłłów i ćmielowskie Małachowskich u schyłku wieku XVIII i w wieku XIX są jednym z ciekawszych przykładów prób uprzemysłowienia, nie tylko w majątkach prywatnych.

Szydłowiec, Ćmielów, uprzemysłowienie, XVIII-XIX wiek